Avviso legale

Meekoshop.myshopify.com su Meeko Mobi Oy:n (Y-tunnus: 2835866-1) verkkokauppa. Non dimenticare di controllare il sito di Meeko Mobi Oy:n e di controllare i tuoi dati personali. Meeko Mobi Oy:n è un'azienda che si occupa della gestione delle risorse umane e che si occupa della gestione delle risorse umane in generale. Meeko Mobi Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Meeko Mobi Oy:n kotisivuilta.

Meeko Mobi Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. La nostra azienda è in grado di offrire una vasta gamma di servizi, tra cui un'ampia gamma di prodotti per il tempo libero, come ad esempio il servizio di assistenza tecnica, e un'ampia gamma di prodotti per il tempo libero, come ad esempio un'ampia gamma di prodotti per il tempo libero. Meeko Mobi Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Meeko Mobi Oy:tä vastaan joko Meeko Mobi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Meeko Mobi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.